Διοικητικό συμβούλιο

Η Ένωση Χειμαρριωτών διοικείται το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει διετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και η σύστασή του περιλαμβάνει μέλη από τα χωριά της Χιμάρας. Το καταστατικό της Ένωσης ορίζει πως το Δ.Σ. απαρτίζεται πλέον των απλών μελών από τον Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και έναν ταμία. Πέραν αυτών όμως, ορίζονται οι θέσεις ευθύνης οργανωτικού τομέα, πολιτισμού και τομέα πρόνοιας και επικοινωνίας.

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται στις κατηγορίες των τακτικών, αρωγών και επιτήμων. Ως αρωγό μέλος μπορεί να καταχωρηθεί κάποιο άτομο το οποίο συνεισφέρει στους σκοπούς της Ενώσεως αλλά λόγω των διατάξεων του καταστατικού δεν μπορεί να εγγραφεί ως τακτικό μέλος.

Η τελευταία γενική συνέλευση της Ένωσης Χειμαρριωτών, πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2021 και εξέλεξε το κάτωθι διοικητικό συμβούλιο:

Πρόεδρος: Γκούμας Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Ρώσσης Σέβος
Γενική Γραμματέας: Κατσελάνου Άννα
Ταμείας: Ντούνης Ιωάννης
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων: Πάνη Άννα
Υπεύθυνος Οργανωτικού και Κινητοποίησης: Ντούνης Κωνσταντίνος

Μέλη:
Γκιόκας Χρήστος
Κολίλας Μοντις
Μπολλάνος Στέλιος
Παπαδήμας Ρωμαίος
Τσέτρη Σίμων

Εάν ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε για τις δράσεις της Ένωσης Χειμαρριωτών, συμπληρώστε τα στοιχεία σας.