Η Ένωση Χειμαρριωτών ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό να αποτελέσει το συλλογικό όργανο των Χιμαραίων στην Αθήνα

Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της προσφέροντας υποστήριξη στους συμπατριώτες μας που μετανάστευαν τότε προς την Αθήνα αλλά και συμμετέχοντας δυναμικά σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Χιμάρα.

Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό ο οποίος προσπαθεί να συμβάλλει στην διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Χιμάρας δραστηριοποιούμενη ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς εκφράζοντας πάντα την φωνή του Χιμαριώτικου λαού.

Η Ένωση Χειμαρριωτών διοικείται από διοικητικό συμβούλιο 13ων μελών το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Η τελευταία γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου του 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και η σύστασή του περιλαμβάνει μέλη από τα 12 χωριά της ιστορικής επαρχίας Χιμάρας. Το καταστατικό της Ένωσης ορίζει πως το Δ.Σ. απαρτίζεται πλέον των απλών μελών από τον Πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, δύο γραμματείς και έναν ταμία. Πέραν αυτών όμως, ορίζονται οι θέσεις ευθύνης οργανωτικού τομέα, τομέα πρόνοιας και επικοινωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. Η συμμετοχή των μελών της Ένωσης στις συνελεύσεις του Δ.Σ. είναι ελεύθερη, με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται στις κατηγορίες των τακτικών, αρωγών και επιτήμων. Ως αρωγό μέλος μπορεί να καταχωρηθεί κάποιο άτομο το οποίο συνεισφέρει στους σκοπούς της Ενώσεως αλλά λόγω των διατάξεων του καταστατικού δεν μπορεί να εγγραφεί ως τακτικό μέλος.


Εάν ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε για τις δράσεις της Ένωσης Χειμαρριωτών, συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Please enable the javascript to submit this form

Επικοινωνία

Ένωση Χειμαρριωτών "Η ΧΕΙΜΑΡΡΑ"
3ης Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα 10432
☎ 2102202682
✉ himaraunion[at]gmail.com