Η Ένωση

Η Ένωση Χειμαρριωτών ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό να αποτελέσει το συλλογικό όργανο των Χιμαραίων στην Αθήνα

Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της προσφέροντας υποστήριξη στους συμπατριώτες μας που μετανάστευαν τότε προς την Αθήνα αλλά και συμμετέχοντας δυναμικά σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Χιμάρα.

Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό ο οποίος προσπαθεί να συμβάλλει στην διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Χιμάρας δραστηριοποιούμενη ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς εκφράζοντας πάντα την φωνή του Χιμαριώτικου λαού.

Η Ένωση Χειμαρριωτών διοικείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Η τελευταία γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου του 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και η σύστασή του περιλαμβάνει μέλη από τα 12 χωριά της ιστορικής επαρχίας Χιμάρας. Το καταστατικό της Ένωσης ορίζει πως το Δ.Σ. απαρτίζεται πλέον των απλών μελών από τον Πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, δύο γραμματείς και έναν ταμία. Πέραν αυτών όμως, ορίζονται οι θέσεις ευθύνης οργανωτικού τομέα, τομέα πρόνοιας και επικοινωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. Η συμμετοχή των μελών της Ένωσης στις συνελεύσεις του Δ.Σ. είναι ελεύθερη, με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται στις κατηγορίες των τακτικών, αρωγών και επιτήμων. Ως αρωγό μέλος μπορεί να καταχωρηθεί κάποιο άτομο το οποίο συνεισφέρει στους σκοπούς της Ενώσεως αλλά λόγω των διατάξεων του καταστατικού δεν μπορεί να εγγραφεί ως τακτικό μέλος.

Οι δραστηριότητές μας

Η Ένωση Χειμαρριωτών δραστηριοποιείται σε τρεις άξονες, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό.

Κοινωνική Δράση

Από τους κύριους σκοπούς του σωματείου μας είναι η αρωγή προς τους Χιμαραίους που ζουν στην Ελλάδα. Η δράση μας περιλαμβάνει υποστήριξη στην διαδικασία ένταξης των συμπατριωτών μας στην ελλαδική κοινωνία. Μέσω του νομικού τμήματος του συλλόγου, παρέχουμε βοήθεια στην έκδοση εγγράφων και την συλλογή δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου και των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης για υποθέσεις όπως συντάξεις, επιδόματα κ.α..

Πολιτιστική Δράση

Μέσω των πολιτιστικών δράσεων στοχεύουμε στην ανάδειξη των πατροπαράδοτων ηθών και εθίμων καθώς και την διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Στις δραστηριότητές μας περιλαμβάνονται:

  • Συγκρότημα Πολυφωνικού Παραδοσιακού Τραγουδιού
  • Παραδοσιακό Χορευτικό Συγκρότημα
  • Διοργάνωση πολιτιστικών και ιστορικού περιεχομένου εκδηλώσεων στην Αθήνα και την Χιμάρα
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ που οργανώνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους οργανισμούς.

Πολιτική Δράση

Η πολιτική μας δραστηριότητα κινείται σε δύο πλαίσια:
Αφενός η Ένωση Χειμαρριωτών είναι ο μοναδικός φορέας πολιτικής εκπροσώπησης των Χιμαραίων στην Ελλάδα, ενώ οι συνθήκες την έχουν καταστήσει τον σημαντικότερο εκπρόσωπο του συνόλου της Βορειοηπειρωτικής κοινότητας. Αφετέρου παρέχουμε υποστήριξη στις πολιτικές δράσεις της μοναδικής μειονοτικής οργάνωσης στην Αλβανία ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ.

Υποδομές και Πόροι

Η Ένωση Χειμαρριωτών, εδρεύει σε μισθωμένες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Τα λειτουργικά έξοδα όπως και το σύνολο του κόστους των δραστηριοτήτων καλύπτονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών του συλλόγου. Για την εύρυθμη λειτουργία του ο σύλλογος διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακό εξοπλισμό ενώ πρόσφατα προχώρησε στην αγορά εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος. Στις εγκαταστάσεις μας φυλάσσεται μεγάλος όγκος αρχειακού υλικού, βιβλίων και άλλων δημοσιευμάτων.


- Δείτε εδώ το τρέχον διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου
- Δημήτρης Δημαλέξης, ο ιδρυτής της Ένωσης Χειμαρριωτών

Εάν ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε για τις δράσεις της Ένωσης Χειμαρριωτών, συμπληρώστε τα στοιχεία σας.