Ανακοίνωση για τις μεθοδεύσεις αρπαγής περιουσιών στο Παλέρμο

Με την Απόφαση 557/29.07.2022, του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας εγκρίθηκε η ανακήρυξη του θαλάσσιου και παραθαλάσσιου οικοσυστήματος του κόλπου του Παλέρμου στον δήμο Χιμάρας ως «Περιβαλλοντικό Πάρκο» της κατηγορίας IV του νόμου 81/2017.

Στην απόφαση εκτός από την θαλάσσια περιοχή, ορίζονται ως «προστατευόμενη» έκταση πάνω από 204 εκτάρια γης που ανήκει σε γηγενείς Χιμαραίους, μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας. Είναι γνωστό ότι το αλβανικό κράτος - παντελώς αδικαιολόγητα, δεν έχει αποδώσει ακόμα τίτλους περιουσίας στην περιοχή της Χιμάρας – 31 χρόνια μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος, επιβάλλοντας ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας στις ιδιωτικές περιουσίες.

Σε συνέχεια του ν. 172/2019 και των αποφάσεων 707 και 708/2018 η νέα απόφαση οριστικοποιεί το υφιστάμενο καθεστώς απαγόρευσης εγγραφής των περιουσιών. Με αυτό το δεδομένο, η ανακήρυξη της εν λόγω περιοχής σε προστατευόμενη, στερεί όχι μόνο κάθε δυνατότητα εκμετάλλευσης αλλά και αυτήν ακόμη την αποζημίωση που θα ελάμβαναν οι ιδιοκτήτες εάν είχαν στα χέρια τους τους τίτλους ιδιοκτησίας που με βάση το τελευταίο νομοθέτημα, δεν θα λάβουν ποτέ για την εν λόγω έκταση.

Μετά τις μεθοδεύσεις των «στρατηγικών επενδύσεων», έχουμε μια νέα στρατηγική υφαρπαγής των περιουσιών με υποτιθέμενο άξονα την προστασία του περιβάλλοντος. Και πάλι, έχουμε έκνομες αποφάσεις του πρωθυπουργού Έντι Ράμα οι οποίες δεν σέβονται ούτε το αλβανικό σύνταγμα ούτε την σχετική νομοθεσία. Είναι πολλά τα σημεία της Απόφασης που ελέγχονται για την νομιμότητά τους:

1. Ο νόμος 81/2017 ορίζει ξεκάθαρα μεταξύ άλλων, ότι αποφάσεις για τον τρόπο διαχείρισης περιοχών που πρέπει να προστατευθούν λαμβάνονται μόνο μετά από δημόσια διαβούλευση με την κοινότητα, αφού έχει ληφθεί η γνώμη των ιδιοκτητών γης, έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς και όσους έχουν έννομο συμφέρον και τέλος, υπάρχει η θετική εισήγηση του δημάρχου. Από όλα αυτά το μόνο που πιθανά έχει εκπληρωθεί είναι η θετική εισήγηση του δημάρχου Γκόρου ο οποίος ελέγχεται απόλυτα από τον πρωθυπουργό Ράμα.

2. Ο νόμος 81/2017, προβλέπει επτά (7) κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών με την 1η να είναι η πιο αυστηρή όσον αφορά την ανθρώπινη δραστηριότητα και η 7η η λιγότερο αυστηρή. Η επιλογή της 4ης κατηγορίας για το Παλέρμο, δημιουργεί υποψίες για την σκοπιμότητα του πρωθυπουργού αφού αφήνει στο κράτος περιθώρια λειτουργίας τουριστικών, οικονομικών, στρατιωτικών και άλλων μονάδων εντός της προστατευόμενης περιοχής.

Ο λαός της Χιμάρας είναι ο πρώτος που επιθυμεί την προστασία του φυσικού μας πλούτου. Όλοι μας είμαστε υπέρ των ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων που υπάρχουν στον δήμο μας και του πολιτιστικού μας πλούτου.

Η Απόφαση 557, αποτελεί συνέχεια των νομοθετημάτων που οδηγούν στην απογύμνωση του ελληνισμού της Χιμάρας από τα περιουσιακά του στοιχεία με σκοπό την απομάκρυνση από τις πατρογονικές του εστίες.

Για αυτό καλούμε για μία ακόμη φορά την αλβανική κυβέρνηση να αποσύρει αυτά τα νομοθετήματα και να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της απέναντι στον λαό της Χιμάρας. Διαφορετικά, δεν έχουμε την δυνατότητα να σταθούμε με τα χέρια σταυρωμένα αλλά θα αντιδράσουμε δυναμικά και με κάθε νόμιμο μέσο μέχρι την ακύρωσή της.

- Η Ομόνοια Χιμάρας, θα ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους πρέσβεις των ξένων κρατών στην Αλβανία.

- Θα συντονίσει προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

- Θα παρέχει δωρεάν νομική υποστήριξη σε όσους θίγονται από την εν λόγω απόφαση

Τέλος καλούμε σε μαζική συμμετοχή, στην διαδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνεται με την συνεργασία τοπικών οργανώσεων το Σάββατο 13/8 ώρα 19.00 στα Σπήλαια με σκοπό το μήνυμα να φτάσει ισχυροποιημένο στην αλβανική κυβέρνηση και κάθε άλλον αποδέκτη.

Χιμάρα 12/8/2022

ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας
Ένωση Χειμαρριωτών «Η ΧΕΙΜΑΡΡΑ»

Εάν ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε για τις δράσεις της Ένωσης Χειμαρριωτών, συμπληρώστε τα στοιχεία σας.