Αποτελέσματα αρχαιρεσιών και σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση και Σύσταση σε Σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Χειμαρριωτών.

Συνεδρίασε σήμερα ημέρα 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα ώρα 19.00 στα γραφεία της Ένωσης Χειμαρριωτών στην Αθήνα και επί της οδού Γεωργίου Σταύρου αριθμός 6 , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προέκυψε από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου στις 21/11/2021.

Κατόπιν της προβλεπόμενης εκ του Καταστατικού διαδικασίας και με την νόμιμη απαρτία η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γκούμας Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Ρώσσης Σέβος
Γενική Γραμματέας: Κατσελάνου Άννα
Ταμείας: Ντούνης Ιωάννης
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων: Πάνη Άννα
Υπεύθυνος Οργανωτικού και Κινητοποίησης: Ντούνης Κωνσταντίνος

Μέλη:
Γκιόκας Χρήστος
Κολίλας Μοντις
Μπολλάνος Στέλιος
Παπαδήμας Ρωμαίος
Τσέτρη Σίμων

Εάν ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε για τις δράσεις της Ένωσης Χειμαρριωτών, συμπληρώστε τα στοιχεία σας.